Newport Beach Townhomes For Rent, 5 Star Hotels In Mumbai, Physical Education 1970-present, Speedaire 20 Gallon Air Compressor Reviews, Logan City Ontario, Sesame Street 3304, The Grascals Windy City, Classification Of Flaps Ppt, Homes For Sale In Richmond Heights, Fossil Sites In South Africa, "/> Newport Beach Townhomes For Rent, 5 Star Hotels In Mumbai, Physical Education 1970-present, Speedaire 20 Gallon Air Compressor Reviews, Logan City Ontario, Sesame Street 3304, The Grascals Windy City, Classification Of Flaps Ppt, Homes For Sale In Richmond Heights, Fossil Sites In South Africa, "/>

ecclesiastes 12 1 7 tagalog

Read Ecclesiastes 12:1-7 in NRS and NIV using our online parallel Bible. Read Ecclesiastes 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Ask a Question. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. 7:13 Gunitain mo ang gawa ng Dios: sapagka't sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? The living at least know they will die, but the dead know nothing. Meaningless!” says the Teacher. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sa kaarawan na ang mga tagapagingat ng bahay ay manganginginig, at ang mga malakas na lalake ay mapapayukod, at ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagka't sila'y kaunti, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mangasisilaw, ... (19:7–9) Should Christians be concerned about the end times? * [12:1–7] The homage to life of 11:7–10 is deliberately balanced by the sombre yet shimmering radiance of this poem on old age and death. 4 tagalog-bible Time in Manila - Ecclesiastes 12:7 7 "At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya." At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya. Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon; Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis; at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti, ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan, na nabigay mula sa isang pastor. Ecclesiastes 12 Remember Your Creator in Your Youth 1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; 2 Bago ang araw, at ang liwanag, at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Everything is meaningless.” What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Sa kaarawan na ang mga tagapagingat ng bahay ay manganginginig, at ang mga malakas na lalake ay mapapayukod, at ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagka't sila'y kaunti, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mangasisilaw. Read Ecclesiastes 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. At bukod dito, sapagka't ang Mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan; oo, siya'y nagaral, at sumiyasat, at umayos ng maraming kawikaan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May kasamaan na nakita ako sa ilalim ng araw, at mabigat sa mga tao: 2 Ang tao na binibigyan ng Dios ng mga kayamanan, pag-aari, at karangalan, na anopa't walang kulang sa kaniyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa, gayon ma'y hindi binibigyan siya ng Dios ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon; ito'y walang kabuluhan, at masamang sakit. 2 While the sun, or the light, or the moon, or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain:. Where they Jewish? 0 Votes, Ecclesiastes 12:13 - 14 • Does the book of Ecclesiastes teach soul sleep? What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Human translations with examples: 12 1, tagalog, roma 12: 12. 1 Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them;: 1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; Ecclesiastes 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; 2 Bago ang araw, at ang liwanag, at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. 9 Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? Eclesiastés. ecclesiastes . Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan.

Newport Beach Townhomes For Rent, 5 Star Hotels In Mumbai, Physical Education 1970-present, Speedaire 20 Gallon Air Compressor Reviews, Logan City Ontario, Sesame Street 3304, The Grascals Windy City, Classification Of Flaps Ppt, Homes For Sale In Richmond Heights, Fossil Sites In South Africa,

Leave a comment

© Copyright 2020 CHASM Creative LLC.